BALANÇOS

Balanç del bé comú

Majoral es empresa asociada a l’Associació Catalana pel foment de la EBC des de l’any 2017, tot i que ja va iniciar el seu primer Balanç del Bé Comú (BBC) l’any 2013, revisant el període de 2012. Aquest primer procés va impulsar un canvi en l’origen de subministraments i de les matèries primeres, així com la continuació d’una ruta ja iniciada per l’empresa des dels seus orígens als anys 70.

L’Economia del Bé Comú (EBC) es un model socioeconòmic que té com a objectiu primari assolir el bé comú, és a dir, una bona vida per tothom en un planeta sa. La EBC pretén reorientar el model econòmic actual, basat en la maximització del benefici individual i enfocar-lo al bé comú. La idea principal és que les empreses EBC estan orientades i compromeses amb la dignitat humana, solidaritat, la justícia social, la sostenibilitat ambiental, transparència i participació democràtica. Aquests valors son els que regeixen les relacions personals i que han de regir les relacions econòmiques entre les organitzacions.

En aquesta secció de la web de Majoral es detallen els resultats del Balanç del Bé Comú, una eina creada pel desenvolupament organitzatiu i l'avaluació de l’activitat empresarial mitjançant la puntuació i la qualificació de la seva contribució al bé comú.

BALANÇ DEL BÉ COMÚ de MAJORAL JOIES Corresponent al període 2018-2019 i auditat l’any 2023

Segons el manual bàsic sobre el Balanç del Bé Comú s’estableixen quatre nivells: Principiant/ Beginner, Avançat/ Activ, Experimentat/Proactiv, Exemplar/Leader.

El punt de partida (Beginner) correspon en la majoria dels casos amb els estàndards legals, tot i que en alguns aspectes és més exigent que la normativa vigent. L’ús del balanç com a full de ruta ha permès a Majoral obtenir 270 punts en el seu primer balanç, obtenint el nivell “Avançat” durant el període 2018-2019. L’informe complet i auditat es pot consultar a l'arxiu de la Associació catalana pel Foment de la Economia del Bé Comú.