Avís legal i Privacitat

ENRIC MAJORAL S.L. 2015. Reservats tots els drets.

Els noms i imatges exposats en aquesta pàgina són propietat de MAJORAL.

MAJORAL rebutja tota responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts exposats en aquestes pàgines i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, establir limitacions o restringir el seu accés en qualsevol moment, de manera temporal o permanent.

MAJORAL rebutja la responsabilitats que puguin derivar-se de qualsevol informació no continguda en aquestes pàgines web. En concret, rebutja la responsabilitat sobre la informació continguda en pàgines web de terceres persones connectades mitjançant enllaços (links), amb les pàgines web de MAJORAL.

MAJORAL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d'utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics o de les conseqüències que es poguessin derivar del mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Per a donar compliment al Reglament General Europeu de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, d'ara endavant RGPD i normativa vigent, ENRIC MAJORAL S.L. l'informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és ENRIC MARJORAL S.L. domiciliat en Carrer Zamora núm. 91 sobreático 3o de Barcelona (08018) i NIF B60982311.

Dades de contacte del responsable:

Telèfon: +34 933 209 100

Correu electrònic: data@majoral.com

Quals són les finalitats del tractament?

ENRIC MAJORAL S.L. tractarà les seves dades personals per a les següents finalitats:

  • Poder gestionar la relació contractual o precontractual que vostè manté amb nosaltres per a poder oferir-li una atenció personalitzada en la compra dels nostres productes i serveis relacionats amb el món de la joieria i donar-li resposta a les seves sol·licituds d'informació.
  • Donar compliment a les obligacions legals quant a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
  • Enviar-li comunicacions i promocions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionades amb els nostres productes i serveis.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és l'execució i manteniment de la relació precontractual o contractual establerta per vostè amb ENRIC MAJORAL S.L. i no està supeditada al seu consentiment. Per aquesta raó, l'informem que les seves dades personals que li sol·licitem en el moment de formalitzar l'alta com a client en els formularis en format paper, a la botiga en línia o en l'apartat de “Contacte” de la nostra web, són els estrictament necessaris per a poder prestar-li els serveis o productes que ens sol·liciti. En el supòsit de no facilitar aquestes dades, no podrem mantenir aquesta relació.

Per a poder enviar-li comunicacions i promocions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionades amb els nostres productes i serveis, necessitarem el seu consentiment explícit, en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicionarà el manteniment de la relació que ENRIC MAJORAL S.L. manté amb vostè.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per a poder complir amb les obligacions legals i en qualsevol cas mentre mantingui la vigència del seu consentiment.

Decisions automatitzades

ENRIC MAJORAL S.L. no elabora perfils a partir de decisions automatitzades, totes les decisions sobre el tractament sobre la base de les finalitats abans indicades es prenen sempre amb la intervenció d'una persona.

Destinataris de les seves dades

ENRIC MAJORAL S.L. no comunicarà les seves dades personals a tercers a excepció que sigui necessari per a complir una obligació legal.

ENRIC MAJORAL S.L. no realitza transmissió internacional de dades a tercers països fora de la UE.

De quina forma cuida ENRIC MAJORAL S.L. de les seves dades?

ENRIC MAJORAL S.L. ha adoptat, tal com indica la legislació vigent les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a assegurar la protecció de les dades de caràcter personal amb la finalitat d'evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el tractament.

Drets de les persones interessades

Dret d'accés: La persona interessada té dret a obtenir d'ENRIC MAJORAL S.L. la confirmació de si s'estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, al fet que se li proporcioni la informació sobre quines dades seves està tractant ENRIC MAJORAL S.L.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a la rectificació de les seves dades inexactes o incompletes.

Dret de supressió («dret a l'oblit»): L'interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan, entre altres raons, les seves dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les quals es van recollir i no siguin objecte d'interessos legítims imperiosos o per l'exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la limitació del tractament: L'interessat té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas només podran ser objecte de tractament, amb excepció de la seva conservació, per a la formulació, l'exercici, o la defensa davant reclamacions

Dret a la portabilitat de les seves dades: L'interessat té dret a rebre les seves dades personals, que ens hagi facilitat per al seu tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.

Dret d'oposició: L'interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest ENRIC MAJORAL S.L. deixarà de tractar les dades amb l'excepció de tenir motius legítims imperiosos o per l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per a exercir els seus drets, la persona interessada ha d'enviar una sol·licitud adjuntant una còpia del seu document identificatiu a:

correu electrònic: data@majoral.com

per escrit: Zamora núm. 91 sobreático 3o - Barcelona (08018)

Així mateix, la persona interessada podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan consideri que ENRIC MAJORAL S.L. no ha satisfet degudament l'exercici dels seus drets.

L'usuari accepta que totes les seves dades de caràcter personal siguin íntegrament cedits a Aplazame des del moment en què l'usuari hagi iniciat la contractació del servei de pagament ajornat ofert per aquesta última en el moment de triar la forma de pagament. Aquesta acceptació s'estén a terceres entitats que haguessin d'accedir als fitxers per al bon fi del contracte.

Data de l'última actualització: 25/05/2018

Informació general

En compliment de la Llei 34/2002 de Servei de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), informem del següent:
Nom de l'empresa: ENRIC MAJORAL SL
Domicili: Zamora, 91-95 S/At. 3a 08018 BARCELONA
La societat està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Volum28701, Foli 0056, Secc.General 1a, Inscripció 1 i 3 CIF: B 60982311

Els dominis www.majoral.com, www.sargantana.net, www.enricmajoral.com, www.sargantana.es i www.majoral.cat, han estat registrats en el Registre Mercantil de Barcelona tal com s'estableix en la Llei 34/2002.