Actuant amb valors

Som joiers que exercim el nostre ofici des de les perspectives d’ètica, social i mediambiental responsables, dins un procés voluntari de millora contínua.

Els valors bàsics i generals:

Entenem per valors aquelles qualitats positives no sempre materials que contribueixen al benestar de les persones. Les relacions humanes assoleixen un estat d’harmonia quan s’hi dona confiança, dignitat, democràcia, justícia i respecte al medi.
Nosaltres hi afegim la bellesa com un element més que també hi contribueix.

MEDI AMBIENT
La nostra activitat obliga a un ús intensiu de materials que provenen del subsol. Es tracta de metalls i gemmes que s’usen des de l’inici de la Civilització i que des de sempre han format part d’aquesta com un element més de distinció entre les persones.
Per a la fabricació d’aquests béns necessitem utilitzar energia i generar residus. Això ho fem consumint el mínim indispensable i assegurant-nos que aquesta energia sigui d’origen renovable. Els residus es gestionen de manera responsable segons la normativa vigent específica per als establiments de joieria.

MEDI SOCIAL
Com a qualsevol organització humana que es constitueix en empresa, necessita integrar-hi persones per a poder desenvolupar la seva activitat econòmica. La nostra forma jurídica és la d’una Societat Limitada que va constituir-se l’any 1996 i que actualment està formada per un equip de 16 dones i 6 homes.

MEDI CULTURAL
Per nosaltres, la joieria es una activitat cultural determinant.
Des de l’ inici de les civilitzacions, els humans hem integrat determinats objectes per a l’ús personal com a elements d’un llenguatge que acaba caracteritzant cada societat i cada època.
La joieria sempre s’ha desenvolupat al món dels símbols i com a tals, forma part de la cultura de cada generació. Els diferents estils de joieria al llarg dels segles i geografies, ens parlen de la gent, dels pobles i de la manera de veure i viure la vida. Actualment, no solem utilitzar les joies com a simples objectes erms i banals, sinó que a la majoria d’elles el hi atorguem valors i representen sentiments humans.
Així doncs, per nosaltres les joies formen part de les diverses manifestacions culturals que acompanyen la nostra existència, i les creem artesanalment perquè puguin transmetre tots aquests valors.
A Majoral ens motiva la col·laboració amb diferents artistes, disciplines o projectes culturals que hem buscat o acceptat al llarg dels anys.