fbpx

Política de privacitat

Per a donar compliment al Reglament General Europeo de Protecció de Dades, (UE) 2016/679, en endavant RGPD i normativa vigent, ENRIC MAJORAL S.L. l’informa i posa a la seva disposició la següent política de protecció de dades.

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament és ENRIC MARJORAL S.L. amb domicili al carrer Zamora núm. 91  sobre àtic 3a de Barcelona (08018) i NIF B60982311.

Dades de contacte del responsable:

Telèfon: +34 933 209 100

Correu electrònic: data@majoral.com

Quines són les finalitats del tractament?

ENRIC MAJORAL S.L. tractarà les seves dades personals amb les següents finalitats:

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La legitimació per al tractament de les seves dades personals és l’execució i manteniment de la relació precontractual o contractual establerta per vostè amb ENRIC MAJORAL S.L. i no està supeditada al seu consentiment. Per això, l’informem que les dades personals que es sol·liciten en el moment de formalitzar l’alta com client en els formularis en format paper, a la botiga on-line o a l’apartat de “Contacte” de la nostra web són les estricament necessaris per a poder prestar-li els serveis o productes que ens sol·liciti. En el cas, de no facilitar aquestes dades, no podrem mantenir aquesta relació.

Per enviar-li comunicacions i promocions, tant per correu electrònic com per correu postal, relacionades amb els nostres productes i serveis, requerirem el seu consentiment exprés, en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicionarà el manteniment de la relació que ENRIC MAJORAL S.L. manté amb vostè.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les seves dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals i en tot cas mentre es mantingui la vigència del seu consentiment.

Decisions automatitzades

ENRIC MAJORAL S.L. no elabora perfils a partir de decisions automatitzades, totes les decisions de tractament en base a les finalitats abans indicades es prenen sempre amb la intervenció d’una persona.

Destinataris de les seves dades

ENRIC MAJORAL S.L. no comunicarà les seves dades personals a tercers a excepció que sigui per donar compliment a una obligació legal.

ENRIC MAJORAL S.L. no realitza transmissió internacional de dades a tercers països fora de la UE.

Com vetlla ENRIC MAJORAL S.L. per a les seves dades?

ENRIC MAJORAL S.L. ha adoptat, d’acord a la legislació vigent, les mesures organitzatives i tècniques necessàries per assegurar la protecció de les dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat o altres riscos possibles durant el seu tractament.

Drets de les persones interessades

Dret d’accés: La persona interessada té dret a obtenir de ENRIC MAJORAL S.L. la confirmació de si s’estan tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a què se li faciliti la informació de quines dades seves està tractant ENRIC MAJORAL S.L.

Dret de rectificació: La persona interessada té dret a la rectificació de les seves dades inexactes o incompletes.

Dret de supressió («el dret a l’oblit»): L’interessat té dret a la supressió de les seves dades personals quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals es van recollir i no siguin objecte d’interessos legítims imperiosos o per l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a la limitació del tractament: L’interessat té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només podran ser objecte de tractament, a excepció de la seva conservació, per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat té dret a rebre les seves dades personals, que ens hagi facilitat pel seu tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.

Dret d’oposició: L’interessat té dret a oposar-se al tractament de les seves dades en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en aquest cas ENRIC MAJORAL S.L. deixarà de tractar les dades excepte que per motius legítims imperiosos o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir els seus drets, la persona interessada ha d’enviar una sol·licitud juntament amb una còpia del seu document identificatiu a:

correu electrònic: data@majoral.com

per escrit: Zamora núm. 91  sobre àtic 3a – Barcelona (08018)

Així mateix la persona interessada podrà presentar una reclamació davant la Agencia Española de Protección de Datos, especialment quan consideri que ENRIC MAJORAL S.L. no ha satisfet degudament l’exercici dels seus drets.

Data última actualització: 06/07/2018