fbpx

Majoral Friends

Una manera de compartir i sentir la mediterrània. Majoral Friends és la nostra targeta de fidelitat. 

Majoral vol agrair la fidelitat i compartir amb els seus clients i amics l’experiència d’una nova manera de veure el  luxe, l’artesania i l’exclusivitat gaudint de la creativitat, la bellesa i la vida mediterrània.

La targeta es pot sol·licitar i és d’ús exclusiu a les nostres botigues pròpies:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09
Santa Fe de Nou Mèxic, 3 local 4

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

1.PROGRAMA DE PUNTS 

 

2. CONDICIONS GENERALS

Aquest programa de fidelització de clients (en endavant, “MAJORAL FRIENDS”) és promogut i organitzat per Enric Majoral, SL amb domicili al carrer Zamora 91-95 s / at 3, amb CIF -60982311 i està subjecte a les condicions generals contingudes en aquest document (d’ara endavant, les “Condicions Generals”).

2.1 El Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) està dirigit exclusivament a les persones (CLIENTS) que compleixin els requisits establerts en aquestes Condicions Generals i s’hi adhereixin d’acord amb el que estableix l’apartat II.

2.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral implicarà la íntegra acceptació sense reserves per part del Client d’aquestes Condicions Generals. Enric Majoral, S.L. i no quedarà vinculada per cap altra condició. El fet que Enric Majoral, S.L. no s’apliqui en alguna ocasió alguna d’aquestes condicions generals no implica que renunciï al seu dret a exigir el compliment de qualsevol d’aquestes condicions.

2.3 L’aplicació del Programa de fidelitat Majoral es limita a les Botigues Majoral (tal com defineixen aquests termes més endavant) ubicades a Espanya.

2.4 Adhesió al Programa de Fidelitat Majoral i obtenció de la Targeta MAJORAL FRIENDS. El consumidor persona física, que en un mateix dia hagi realitzat una compra a una Botiga Majoral , tindrà dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS). En qualsevol cas, les persones físiques que tinguin una sòlida relació com a clients de les botigues Majoral, podran tenir dret a adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral sense necessitat de realitzar cap compra, el que quedarà a l’arbitri del personal d’Enric Majoral.  Enric Majoral, S.L. es reserva el dret de comprovar l’edat de les persones que vulguin adherir-se al Programa de Fidelitat Majoral, de manera que es podrà sol · licitar, en qualsevol moment, el permís dels pares o del tutor perquè confirmin la seva aprovació a la participació d’aquelles que tinguin menys de 18 anys en aquest programa. Així mateix, la Targeta de fidelitat de la persona que no confirmés la seva edat quedarà desactivada, sense que aquesta persona tingui dret a percebre cap compensació, ni a canviar cap dels punts que, si escau, pogués tenir.

2.4.1 Als efectes de les presents Condicions Generals, s’entén per (a) Botiga Majoral (tant en singular o en plural, segons correspongui), qualsevol establiment obert al públic a Espanya, ja sigui a peu de carrer o dins d’un centre comercial, que sota el nom comercial i rètol Majoral de venda articles de joieria.

2.4.2 L’adhesió pel Client al Programa de Fidelitat Majoral es realitzarà mitjançant l’emplenament i signatura pel client de la sol · licitud d’adhesió a l’indica’t programa (en endavant, la “Sol · licitud d’adhesió”), i donarà dret al Client a l’obtenció de la Targeta de fidelitat Majoral ja convertir-se en titular, de conformitat amb el que estableixen aquestes condicions generals. Un cop emplenada la sol · licitud, el client rebrà una Targeta de Fidelitat Majoral.

 

3. VIGÈNCIA DE LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL

La vigència inicial de la Targeta de fidelitat Majoral serà indefinida, si no n’hi ha desistiment per part del client.

 

4. BOTIGUES

Les botigues Majoral on es podrà sol · licitar i fer ús exclusiu de la targeta MAJORAL FRIENDS són:

Barcelona

Consell de Cent, 308  –  T 93 467 72 09
Santa Fe de Nou Mèxic, 3 local 4 – T 93 363 12 91

Formentera

Av. de la Mola, 89 – La Mola –  T 971 32 70 15

Jaume I, 29 – St. Francesc Xavier – T 971 32 11 48

Eivissa

Anníbal, 8 – Eivissa – T 971 50 88 63

5. DRETS DELS TITULARS DE  LA TARGETA DE FIDELITAT MAJORAL FRIENDS

5.1 Acumulació de punts.: la Targeta de fidelitat Majoral (MAJORAL FRIENDS) permet al seu titular, prèvia presentació de la mateixa, acumular el 5% del valor de compra (1 euros = 1 punt) a les Botigues Majoral, des del dia de l’alta del Client en el Programa de fidelitat Majoral. Aquesta acumulació de punts està en qualsevol cas subjecta a la utilització que dels mateixos es faci, segons estableix l’apartat Punts i Beneficis de MAJORAL FRIENDS.

5.2 La Targeta MAJORAL FRIENDS no és un mitjà de pagament. Els punts no es poden cedir ni bescanviar per diners o productes.

5.3 El saldo de punts s’actualitzarà automàticament, conservant els punts durant 18 mesos posteriors a la data de compra. Posterior als 18 mesos, quedaran anul·lats.

5.4 Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, el Client haurà de dirigir-se a una de les Botigues Majoral ò mitjançant carta certificada amb justificant de recepció i fotocòpia del seu DNI a la següent adreça:

Enric Majoral, S.L
Zamora 91-95, s / at 3a
08018 Barcelona

5.5 Pèrdua de la targeta MAJORAL FRIENDS: si has perdut la Targeta, podràs seguir acumulant compres sense necessitat de presentar la targeta en caixa. Només has de donar les teves dades en el moment de la compra i sol · licitar una altra targeta a la teva Botiga majoral habitual.

6. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola, sotmetent -tant Enric Majoral, SL com els Clients a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència del Client, amb renúncia expressa al fur que pogués correspondre’ls.