Condicions de compra

Depèn de si el producte que ens ha sol·licitat està disponible en el nostre magatzem. En cas d'estar disponible trigaria a rebre'l un màxim de 10 dies. En cas de no trobés disponible li mantindríem puntualment informat del temps de lliurament.

Els únics costos addicionals només seran de transport i en el seu cas, el corresponent a embolcalls especials per a joies, si és que vostè els ha sol·licitat prèviament. El cost del transport variarà en funció del país en el qual vostè resideixi.

Majoral li enviarà el producte completament assegurat i sense càrrec addicional per a vostè. Els seus productes seran enviats per UPS (o la companyia designada si escau) i lliurats personalment en el seu domicili.

D'acord amb la legislació vigent en l'Estat Espanyol (Llei orgànica 15/1999 13 de Desembre i Llei 34/2002 11 de Juliol de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic) li garantim la seva privacitat i en cap concepte les dades aportades per vostè seran subministrats a terceres persones o empreses.Si no introdueix les dades de caràcter personal que apareixen l'alguns formularis d'aquest site, pot tenir com a conseqüència que Majoral no pugui entendre la seva sol·licitud.

La web Majoral disposa d'un sistema de pagament segur SSL i CES que evita tota possible manipulació de les seves dades quan són enviat a través d'Internet.Les dades de la seva targeta Visa o Mastercard, per exemple, només seran llegibles des de l'entitat bancària que farà d'intermediària entre vostè i Enric Majoral SL.

Fins a 300€ pot fer la compra amb el sistema de pagament amb targeta de crèdit.A partir de 300€ disposarà del sistema de pagament mitjançant una transferència al compte bancari que se li indicarà en un correu electrònic després d'haver finalitzat la comanda.

A partir de 300€ es veurà obligat a efectuar el pagament mitjançant el procediment de transferència bancària. Una vegada hagi finalitzat la comanda rebrà un correu electrònic nostre on li indicarem el número de compte bancària on farà l'ingrés a nom d'Enric Majoral SL. En la transferència és molt important que consti el seu nom i també el número de Comanda.La Comanda no es considerarà vàlid fins que no ens enviï al nostre email info@majoral.com el comprovant de la transferència i fins que no es faci efectiu l'ingrés en el nostre compte bancari.La transferència haurà de ser feta en Euros i totes les comissions hauran d'anar al seu càrrec.

El pagament només podrà fer-se en Euros. Igualment haurà de ser fet en aquesta moneda si s'usa el sistema de pagament per transferència. Les comissions de canvi i transferència hauran d'anar al seu càrrec.

Actualment, la majoria d'usuaris de targetes bancàries han de donar una autorització específica al seu banc perquè activin la possibilitat de fer compres a través d'Internet. Una vegada donada la seva autorització rebrà un codi pin que li permetrà autoritzar les seves compres. Aquest sistema es denomina CES i actualment és el més segur.

Si vol cancel·lar una comanda o part del mateix és necessari que contacti amb nosaltres i ens indiqui quin article és el que desitja cancel·lar. Igualment, haurà d'indicar-nos el Número de Comanda i la referència que se li va assignar en el moment de fer la compra. Pot cancel·lar la comanda o part del mateix durant els primers 60 minuts després de la confirmació.

El temps màxim de lliurament és de 25 dies. Si transcorregut aquest període no ha rebut la seva comanda, posi's en contacte amb nosaltres al més aviat possible indicant el seu Número de Comanda i la Referència que se li va assignar en el moment de realitzar la compra.

Verifiqui sempre la seva comanda immediatament després de rebre'l. Si observa que el producte ha sofert desperfectes per causa del transport notifiqui'l immediatament a la companyia que ha fet l'enviament i descrigui els desperfectes observats. Enviï'ns com més aviat millor un missatge indicant-nos els desperfectes, el número de comanda i la referència que se li va assignar en el moment de realitzar la compra per a poder reemplaçar-li el producte al més aviat possible. En cas de no disposar del producte en el nostre magatzem li ho notificaríem de seguida per si fos necessari retornar-li l'import de la compra.

Si comprova que la seva comanda no li ha arribat complet posi's en contacte amb nosaltres com més aviat millor possible per a indicar-nos el seu Número de Comanda i la Referència que se li va assignar en el moment de realitzar la compra. Si ha rebut la seva comanda amb un producte equivocat, posi's en contacte amb nosaltres al més aviat possible indicant el seu Número de Comanda i la Referència que se li va assignar en el moment de realitzar la seva compra.

Si després d'haver rebut la comanda vol retornar una part o bé la totalitat d'aquest, posi's en contacte amb nosaltres al més aviat possible indicant-nos el seu Número de Comanda i la Referència que se li va assignar en el moment de realitzar la compra. Recordi que una vegada rebut la comanda disposa de 7 dies hàbils per a comunicar-nos la seva decisió (Segons l'Article 44 de la Llei 7/1996 del 15 de Gener sobre Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002 del 19 de Desembre) El producte a retornar ha d'estar en perfectes condicions i ha d'acompanyar-se dels mateixos embolcalls que s'adjuntaven. Si el que desitja és canviar-ho amb un altre article comuniqui'ns-el i li indicarem com és la disponibilitat del nou article. Les despeses de devolució i els del nou enviament aniran al seu càrrec.

Si el canvi o devolució és conseqüència d'un error nostre posi's en contacte i nosaltres pagarem els ports d'enviament i devolució. En el supòsit de tractar-se d'una devolució, una vegada hàgim rebut la mercaderia i s'hagi comprovat que es troba en bon estat, procedirem a reintegrar-li la quantitat corresponent segons la forma de pagament utilitzada en el moment que va fer el pagament, i en el seu cas si escau, tenint en compte l'import del nou producte que adquireix.

La nostra localització geogràfica és a Barcelona. La direcció específica és:

Enric Majoral SL

Zamora, 91-95 S/AT 3.

08018 Barcelona (Espanya)

Telèfon (+34) 933 209 100